Birikim

16. Yüzyıl Osmanlı Âlimi Taşköprizâde’de Meslekler ve Ekonomi