Kitap Değerlendirmesi

Çağla Pınar Bozoklu ve Sanem Alkibay, Nöropazarlama Reklam Tasarımı ve Etik, Ankara, 2017, Siyasal Kitabevi, 199 s.