Makale

Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranış

Özet

Yönetim ve organizasyon alanındaki iş ahlakı literatüründe genellikle çalışanların örgüt içine yönelik gerçekleştirdikleri ahlaki davranışlar araştırma konusu edilmiştir. Gerek Türkçe, gerekse uluslararası yazında çalışanların ahlaki olmayan nitelikteki davranışlarının örgütün ya da örgütteki bireylerin zararına gerçekleştirileceği düşünülerek incelenmiştir. Ancak son yıllarda Volkswagen, Mitsubishi gibi büyük organizasyonlarda ardı ardına patlak veren skandallar örgütlerde çalışanların ahlaki davranışlarına dair farklı bir boyuta işaret etmektedir. Örgütlerinin bir talebi olmasa ve yöneticileri onları zorlamasa da çalışanlar örgütlerinin yararı için ahlaki olmayan davranışlarda bulunurlar mı? Eğer bulunurlarsa bunu hangi gerekçeyle yaparlar? Hangi kişisel, kişilerarası, örgütsel ve durumsal faktörler bu türlü bir davranışa zemin hazırlar? Bu tür soruların cevabının arandığı bu çalışmada iş ahlakı literatüründe son birkaç yıldır artan sayıda akademik çalışmanın konusu olan, ancak ülkemizde henüz yeterince tanınmayan örgüt yararına ahlaki olmayan davranış konusu ele alınmıştır. Derleme makale niteliğinde olan çalışmada konu hakkında yayınlanan (makale, tez ve bildiri formundaki) akademik çalışmaların değerlendirmesi yapılmış ve bundan sonra yapılacak çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Örgüt yararına ahlaki olmayan davranış Ahlaki davranış İş ahlakı