Makale

Çalışma Ahlakı Üzerine Kültürler Arası Bir Araştırma

Özet

Bu çalışmanın amacı, çalışma ahlakının kültürler arası çalışmalarda ele alınması ve kültürün çalışma ahlakı üzerindeki etkisinin nitel bir araştırma ile incelenmesidir. Bu kapsamda, Türk ve Kanadalı üniversite öğrencilerinin çalışma ahlakı değerlerini karşılaştıran bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören 46 kız, 38 erkek öğrenci olmak üzere 84; Kanada’dan Toronto University’e bağlı Rotman School of Management’ta öğrenim gören 43 kız, 35′i erkek öğrenci olmak üzere 75, toplam 162 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem üzerinde, Mirels ve Garrett (1971)’in geliştirdiği ve 19 sorudan oluşan Protestan Çalışma Ahlakı Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları, kültürün çalışma ahlakı değerleri üzerinde etkili bir değişken olduğunu, iki kültür arasında çalışma ahlakı değerleri açısından anlamlı farklılıkların bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna göre Türk öğrenciler Kanadalı öğrencilere oranla daha güçlü çalışma ahlakı değerlerine sahiptirler.

Anahtar Kelimeler

çalışma ahlakı kültür kültürler arası çalışmalar