Makale

İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İş Ahlakı

Özet

İş ahlakı ile ilgili yaşanan problem alanlarının önemli bir bölümü, doğrudan veya dolaylı olarak insan kaynakları yönetimi (İKY) uygulamaları ile yakından ilgilidir. Çalışanları n ve yöneticilerin yolsuzlukları, bireysel suçlar, ayrımcılık, haksız rekabet, kayırmacılık ve daha pek çok ahlaki sorunun önlenmesinde; çalışanlar arasında gelir adaletinin, fırsat eşitliğinin ve sosyal barışın sağlanmasında insan kaynakları yöneticilerine önemli roller ve sorumluluklar düşmektedir. Bu çalışmanın amacı, İKY açısından iş ahlakının önemini vurgulamak ve İKY uygulamalarında ahlaki açıdan dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bir çerçeve çizmektir. Çalışmada İKY ile iş ahlakı ilişkisi incelenmekte ve İKY süreçlerinde iş ahlakı açısından dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler

insan kaynakları yönetimi iş ahlakı yönetimde adalet