Makale

Bilgisayar Kullanıcılarının Korsan/Kaçak Yazılım Kullanımı Hakkındaki Görüşleri

Özet

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki bilgisayar kullanıcılarının korsan yazılım kullanımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın verileri çeşitli web siteleri üzerinde oluşturulan bir formla ve bire bir görüşmelerle toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen korsan/kaçak yazılım hakkındaki görüşlerini belirleme anketi kullanılmıştır. 794 bilgisayar kullanıcısından elde edilen verilerin çözümlenmesi amacıyla Kay-Kare Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; kaçak/korsan yazılımlar konusunda farkındalık yaratmaya ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik eğitsel anlamda yayımlar ve programların özellikle gençlere sunulması, bununla ilgili özelde lise müfredatına etik ve ahlaki sorunlar, güncel etik problemlerle/meselelerle ilgili “genel etik” dersinin konulması; bunun yanında yazılım üreticilerinin özellikle eğitim amaçlı kullanılacak olan yazılımlarda lisanslara ekonomik kolaylıklar sağlaması gibi birtakım öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

ahlak bilgisayar bilgisayar kullanıcısı korsan yazılım