Birikim

Adaletin Fazileti Hakkında

Özet

Bu metin Kınalızâde Ali Çelebi’nin Ahlâk-ı Alâî adlı eserinin daha önce tam metin olarak yayımlanmış şu nüshasına dayanmaktadır: Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî (hazırlayan: Mustafa Koç), Klasik Yayınları, İstanbul, 2007, s. 135-139. İş Ahlakı için alıntılanan kısım, eseri neşre hazırlamış olan Mustafa Koç tarafından tekrar gözden geçirilmiş ve ayrıca günümüz Türkçesine dönüştürülmüştür. Yayınladığımız metinde yer verilen sayfa numarası atıfları, Bursa Yazma Kütüphanesi Hüseyin Çelebi, no. 519′da kayıtlı nüshaya aittir. Metnin gerek Latin harfleriyle yazılması gerekse günümüz Türkçesine dönüştürülmesi sırasında bu nüsha kullanılmıştır. Ancak yüzü aşkın nüshası bulunan bu eserin -tam neşrinde olduğu gibi- buradaki yayınında da Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet, 374 numaralı yazma nüsha ve Bulak baskısı matbu nüsha da karşılaştırma ve gerekli yerlerde düzenlemeler yapmak amacıyla kullanılmıştır.