Makale

İş Ahlakının Kurumsallaşmasında Üst Yönetim Kademesinin Rolü

Özet

Pek çok kişi yönetim literatüründe artan ölçüde dikkat çeken iş ahlakının yeni bir kavram olduğuna inanmaktadır. Oysa iş ahlakına olan ilgi yeni değildir. İş ahlakı konusunda 2000 yıl önce bile yazıların yazıldığı, Çiçero’nun “Nöbetçiler” adlı eserinden anlaşılmaktadır. Fakat son yıllarda rüşvet, içerden öğrenenlerin ticareti, yolsuzluk, adam kayırma, gücü kötüye kullanma, muhasebe hileleri ve finansal skandallar nedeniyle iş ahlakı işletmeler açısından ciddi bir sorun hâline gelmiştir. Özellikle bir ahlaki işletmenin, daha iyi bir imaja sahip olma olasılığı yüksektir. Bu imajın uzun dönemde yüksek kazanç sağlama olasılığı da söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, iş ahlakının kurumsallaşmasında üst yönetimin rolünü incelemektir. Özellikle bu çalışmada ahlak, iş ahlakı, iş ahlakının önemi, küresel ölçekte yöneticilerin ahlaki niyetleri ve iş ahlakının kurumsallaşmasında üst yönetimin rolü ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler

ahlak iş ahlakı kurumsallaşma üst yönetim