Makale

İslâm’da Pazar Ahlâkı ve Yahyâ b. Ömer el-Kinânî

Özet

Bireyde kerâmet, kamu hayatında cemaat ve idarede ehliyet ve emanet esastır. Daha kusursuz bir toplum arayışında ferdin mutluluğu ile amme yararı arasında bir âhenk kurulabilmesi için hem insan hem de kurumlar ıslah edilmelidir. Dinî inanç ve ameller doğal dürtü, eğilim ve alışkanlıkların müspet istikamette yönlendirilmesinin yanı sıra “açık, çoğulcu ve liberal toplumlar için de vazgeçilmez sayılan” güven, dürüstlük ve dayanışma gibi norm ve erdemlerin korunup geliştirilmesinde en uygun zemini oluşturmaktadır (Byker, 2001: 1). Yahyâ b. Ömer el-Kinânî’nin Kitâbü Ahkâmi’s-sûk başlıklı eseri söz konusu norm ve değerleri vurgulayan türün elimizdeki bilinen ilk örneği olması bakımından bu makalede inceleme konusu yapılmıştır. Zira eserin iktisadî muamelelere hasredilen bazı bölümlerinde doğru iş kararları verilebilmesine zemin hazırlayan uygulamalı bir değerler sistemi sunulduğu gibi iş ve satıcı davranışlarının sınıfandırılmasını ve değerlendirilmesini mümkün kılan ahlâkî ilkeler de ortaya konulmaktadır. Kitaptaki görüşler “indirgemecilik ve metodolojik tekçilik tuzaklarına düşmemek için” hukukî, iktisadî ve ahlâkî olmak üzere disiplinler arası bir perspektiften incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

iş ahlakı kinânî piyasa aksaklıkları piyasa düzenlemeleri