Yazı Çağrısı

 

Yazı Teslimi için Son Tarih

30 Eylül 2018

 İş Ahlakı Dergisi, iş ahlakı konusunu ele alan araştırmaları yayımlayan hakemli, aka­demik bir dergidir. Derginin amacı uluslararası, disipliner ve disiplinlerarası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, iş ahlakıyla ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de iş ahlakıyla ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Yayımlanacak çalışmalarda teknik yetkinliğin yanı sıra, iş ahlakı tartışmalarına yeni ve özgün kat­kılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de iş ahlakı alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

 İş Ahlakı Dergisi’nde “iş ahlakı” odaklı araştırmalar yayımlanmaktadır. Dergide “iş ahlakı” konusunu çeşitli yöntemler çerçevesinde disipliner açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede; (i) işletme içerisindeki ahlaki sorunlara odaklanan, (ii)toplumda işletmelerin yerini analiz eden, (iii) siyasi ve kültürel çevrenin işletmeler üzerindeki etkilerini ele alan, (iv) piyasa ilişkilerin etik niteliğini öne çıkaran vb. yazılara yer verilmektedir.

İş ahlakının uygulamalı etik, sosyal sorumluluk, iş ve yönetim kapsamında değerlendirildiği çalışmalar, profesyonellerin iş ahlakı yaklaşımlarını ve uygulamalarını analiz eden çalışmalar, iş ahlakını iyi oluş ve yaşam kalitesi bağlamında değerlendiren çalışmalar da yayımlanmaktadır.

Ayrıca üretim, tüketim, pazarlama, reklam ve muhasebe sistemlerinin etik boyutlarını ve kurumsal davranışları konu edinen çalışmalar da derginin kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir.

İş Ahlakı Dergisi’nde nitelikli özgün kuramsal ve uygulamalı araştırmalar ile kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır. 

İş Ahlakı Dergisi, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte iş ahlakını; iktisat, işletme, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sağlık, hukuk, siyaset bilimi, sosyal politika, çalışma yaşamı vb. alanlardan güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.

İş Ahlakı Dergisi, iş ahlakı ve girişimcilik alanlarında faaliyet gösteren; girişimciliğin teşvik edilmesi ve iş ahlakının yaygınlaştırılması hususunda bilgilendirme, eğitim ve yayım faaliyetleriyle toplumda ve özellikle iş dünyasında ahlaki bir duyarlılık oluşturmayı amaçlayan Türkiye İktisadi Gelişim ve İş Ahlakı Derneği’nin (İGİAD) süreli yayınıdır.

İş Ahlakı Dergisi’nde yayımlanmak üzere yazı göndermeyi düşünen araştırmacıların ve akademisyenlerin yazılarını en geç 30 Eylül 2018 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için editor@isahlakidergisi.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.