Son Sayı

Cilt 7, Sayı 1 Çıktı!

Son Sayı

İnsan ve Toplum Dergisi 7. Cilt 1. Sayısı Yayımlandı!

İnsan & Toplum, 2011 yılından bu yana İlmi Etüdler Derneği tarafından altı ayda bir yayımlanan ve alanında önemli uluslararası atıf endekslerince taranan hakemli bir dergidir. Dergimizin yola çıkış gayesi medeniyetimizin yitiği ilmin geri getirilmesine katkı sağlamaktır. Bugüne kadar 12 sayıda 88 makale, 14 değerlendirme makalesi ve 121 kitap değerlendirmesi yayımlayan İnsan & Toplum, yeni konsept ve tasarımıyla hız kesmeden yoluna devam ediyor. İnsan & Toplum’un 13. sayısında yer alan 8 makale, 2 değerlendirme makalesi ve 6 değerlendirme yazısı okuyucuyla buluşuyor. Yepyeni konsept ve yüzüyle yayınlanan İnsan & Toplum’un son sayısına ve tüm eski sayılarına yenilenen insanvetoplum.org adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Makaleler

• Mahmut Hakkı Akın, Türkiye Modernleşmesi Karşısında Dini Gruplar
• Celaleddin Çelik, Örgütlü Dinî Gruplarda Hegemonik Dönüşüm Nurculuktan Post-Nurculuğa, Cemaatten Örgüte Gülenist Yapının Sosyolojik Kodları
• Ayşen Baylak Güngör, Türkiye’de Caferi Topluluğun Konumu ve Değişim Dinamikleri Üzerine Değerlendirmeler
• Nurullah Gür, Güven, Bürokrasi ve Refah Devleti
• Adem Levent, İktisadı Yeniden Felsefeyle Buluşturmak: Amartya Sen’in Adam Smith Okuması
• Ergin Ulusoy, Diaspora Kavramı ve Türkiye’nin Diaspora Politikalarının Modern Teori Çerçevesinde Sosyo-Politik Bir Analizi
• Dursun Özyürek, Nâbî’nin Gazellerinde Âh Kavramı
• Olkan Senemoğlu, Locke ve Rousseau’nun İnsan Doğası ve Toplum Düşüncesi

Değerlendirme Makaleleri

• Necdet Subaşı, Diyanet ve Örgütlü Dinî Yapı ve Cemaatler
• Asım Cüneyd Köksal, Taşköprîzâde’de Akıl, Siyaset ve Tarih

Değerlendirme Yazıları

Osmanlı Mâlî Tarihi / Islam and the Secular State: Negotiating the Future of the Shari’a / Kenti Dinlemek Kültürel Miras, Kentsel Ayrışma ve Yoksulluğa Dair Yazılar / Çağdaş Düşüncede İnsan Tanımları Çalıştayı / Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme BM Güvenlik Sistemi ve İslam Dünyası / Düzey II bölgelerinde kalkınma modeli oluşturmada CBS’nin rolü: LUCIS modeli

Yazınızı İnsan ve Toplum'da yayımlayarak hızlı işleyen bir değerlendirme süreci, nitelikli bir yayım, geniş bir okuyucu kitlesine erişim, uluslararası alanda ileri düzeyde etkili bir görünürlük elde edersiniz.

İnsan & Toplum EBSCO, Index Islamicus, CSA Sociological Abstract, CSA Worldwide Political Science Abstracts, CSA Social Services Abstracts, Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journal (DOAJ), ASOS Index, Citefactor ve TÜBİTAK ULAKBİM SBVT indekslerince taranmaktadır.