Makale

Kamu Sektöründe Çalışan Engelli Personelin Tokenizm Algısı: Van İlinde Bir Uygulama

Özet

Tokenizm, herhangi bir azınlığın üyesi olan veya dezavantaj getiren bir özelliği olduğu düşünülen birey veya gruplara, toplumda ya da iş hayatında birey olmalarının dışında ait oldukları sosyal kategorilerin temsilcisi gözüyle bakılması ve bu kişilerin kalıp yargılarla değerlendirilmesidir. Tokenizm teorisine göre, iş yerinde sayısal olarak %15 ve altında olan birey ya da gruplar token, %85 ve üzerinde olan birey ya da grup üyeleri ise tokenist olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada kamu sektöründe çalışan engelli bireylerin tokenizmin olumsuz sonuçlarını deneyimleyip deneyimlemedikleri ve bu bireylerin
de token olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla kamu sektöründe çalışan 20 engelli personelle derinlemesine görüşmeler yapılmış, bu görüşmelerden elde edilen veriler nitel analiz yöntemi ile değerlendirilmiş, analiz sonuçları ise Maxqda Pro 2020 nitel analiz programı kullanılarak görselleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, kamu sektöründe çalışan engelli bireylerin tokenizmin olumsuz sonuçları olarak ifade edilen yükseltilmiş sınırlar, performans baskısı ve rol kuşatmasını deneyimlediklerini ortaya koymuştur. Söz konusu bulgular
kamu sektöründe çalışan engelli bireylerin de token olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Tokenizm tokenizm teorisi engellilik kamu istihdam