Makale

Basın Konseyi Kararları Bağlamında Medyada Etik İhlaller

Özet

İletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte kitle iletişim araçları çeşitlenerek, bireylerin yaşantısına daha
çok etki etmeye başlamıştır. Geleneksel medyanın yanında yeni kitle iletişim araçları da artan bir şekilde insanlara haber ve bilgi ulaştırmaktadır. Enformasyonun, daha fazla sayıda ve aynı anda daha fazla kitleye ulaştırıldığı yeni medya düzeninde, basın ahlâkı ve basın etiği gibi kavramlar önemini artırmıştır. Buna karşın medyanın çeşitlenmesi ve öz denetim mekanizmalarının sağlıklı işletilememesi nedeniyle, etik ihlallerin sayısında artış yaşanmaktadır. Geleneksel medyanın yanında dijital medya araçlarının neden olduğu etik ihlaller, iletişim çağında çözüme kavuşturulması gereken önemli bir sorun olarak belirmiştir. Bu çalışmada; Türk medyasında yapılan etik ihlallerin ortaya konması amaçlanmıştır. Basın Konseyinin 2016-2020 tarihleri arasında öz denetim faaliyetleri kapsamında aldığı kararlar doküman ve içerik analizine tabi tutulmuş, bu çerçevede basın kuruluşlarının basın etik kurallarına uyma yeterlilikleri test edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, medya kuruluşlarının ve gazeteci-yazarların en çok “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” hükmünü içeren Basın Meslek İlkeleri’nin 4. maddesini ihlal ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca Basın Konseyine yapılan başvurular değerlendirildiğinde, Konseyin etkinliğini yitirmeye başladığı ve Türkiye’de medya alanında faaliyet gösteren tek sivil öz denetim mekanizmasının zayıfladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Basın Ahlâkı basın etiği basın meslek ilkeleri medyada etik basın konseyi