Makale

Hasta Bilgilerinin Yönetimi ve Gizliliğin Korunması

Özet

Günümüzde bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler, hastaların kaliteli tedavi ve bakım alma istekleri ve bunları belirleme talepleri, kişisel verilere erişimi kolaylaştırmış olup bilgilerin korunması ve saklanması gereksinimini de beraberinde getirmiştir. Güvenilir bakımın temeli olan hasta mahremiyetinin korunması, bireysel otonominin bir gerekliliğidir. Bu noktada son derece hassas olan hasta bilgilerinin gizliliği ve bu bilgilerin aktarılması önemli bir parametredir. Özellikle sağlık sisteminde ileri teknolojilerin kullanılması, sağlık bilgilerine anında erişimi ve bilgi alışverişini kolaylaştırmakta, bakımın kalitesini arttırmakta ancak gizlilik ve mahremiyet ihlallerine ilişkin etik kaygılar da doğurmaktadır. Doğru bilginin yayılması, sağlık profesyoneli-hasta ilişkisinin etik ve pragmatik ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi ve tıbbi uygulamaların geliştirilmesi gibi birçok faydası bulunan bu sistemlerin gizlilik ve mahremiyet ihlallerine ilişkin olası risk ve engellere sahip oldukları açıktır. Bu konu ile ilgili yeterli sayıda çalışma olmadığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda, birbirinden farklı ileri sağlık bilgi teknolojilerinin ayrı ayrı incelendiği, yöntemler arasında değerlendirme yapılmasına olanak tanıyacak bir ortamın oluşturulmadığı görülmektedir. Buradan yola çıkarak oldukça önemli olan hasta hakları, hasta bilgilerinin gizliliği ve bu bilgilerin aktarılması konusunda
yapılmış çalışmalara değinilerek farkındalığı arttırmak ve bu konuda uygun politikaların geliştirilmesine referans oluşturmak amacıyla bu derleme makale kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler

Gizlilik mahremiyet etik teknoloji