Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne İktisadi Zihniyetin Oluşum ve Dönüşümü

Yazar/lar:

DOI: 10.12711/tjbe.2015.8.1.R0008

Yıl: 2015 Cilt: 8 Sayı: 1

Hasan Hüseyin Aygül tarafından yapılmış doktora çalışmasının kitaplaştırılmış hâli olan “Zihniyet, Din ve İktisat: Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplumun İktisadi Zihniyet Dönüşümü ve Tipolojik Analizi” adlı eser, “Türk” toplumunun iktisadi zihniyet dünyasına eğilen Sabri F. Ülgener’le benzer soruları sormakta, ampirik bulgular ekseninde günümüz Türk insanının iktisadi bakışında ve yaşayışında din ve ahlak faktörlerinin ne derece rol aldığının tespitini hedeflemektedir. Kitabın temel meselesi, genelde Türk toplumunun, özelde ise Osmanlı Devleti’nin Batı karşısında iktisadi olarak “geri kalmasına” sebep olan zihniyetin ve bu zihniyete etki eden toplumsal, kültürel, felsefi ve dinî unsurların tespit edilmesidir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, İktisadi Zihniyetin Oluşumu ve Dönüşümü, Hasan Hüseyin Aygül

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)