İslami Açıdan Bilgi veya Olgunun Bildirilmesi ve Açıklanması

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 4 Sayı: 2

Öz

İslami açıdan medya ahlakının ilke ve unsurlarını, düşünce ve ifade hürriyetinin birbirini tamamlayan boyutlarını yansıtan üç temel açıdan ele almak mümkündür: Haber,düşünce ve kanaatleri öğrenebilme, açıklayabilme ve yayabilme hakkı. Bilginin serbestçe dolaşımı, ancak bu üç hakkın tanınması ve gerçek anlamda bulunması sayesinde gerçekleşebilir. Ancak hakların kullanılması, hiçbir anlayışta ve hukuk düzeninde sınırsız değildir. Dolayısıyla haber, düşünce ve kanaatleri öğrenebilme, açıklayabilme ve yayabilme hakkının kullanılmasında da bir takım ölçüler vardır. Bu makalede “medya” çerçevesinde bu hakkın kullanılmasının bazı ölçüleri İslami kaynaklar çerçevesinde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, insan hakları, islam hukuku

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)