Last Issue

Volume 6, Issue 2 is Out!

Last Issue

Tahkîk İslâmî İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, 2017 itibariyle altı ayda bir Türkçe yayın hayatına başlayacak olan uluslararası hakemli temalı bir dergidir. Bu ana tema, tahkîk (edisyon kritik) denen yazma bir metnin neşre hazır hale getirilmesidir. Daha açık bir ifadeyle yazma bir metnin, mevcut tek nüshasına veya nüshalarına dayanarak müellifin kaleminden çıkmış haline ulaşmaya çalışılması ve neşre hazır hale getirilmesidir. Ayrıca yazmalar (mahtûtât) hakkında araştırma, kataloglama, kütüphane ve literatür tanıtımı gibi araştırma yazıları da bu temaya dahildir.
Tahkîk İslâmî İlimler Araştırma ve Neşir Dergisinin hedefi, genel olarak İslâm ilimler tarihindeki bilimsel birikimin parçası olan yazma metinlerin kritik edilip yeniden yorumlanarak neşirlerinin yapılmasıdır. Tahkîk Dergisi, orta Anadolu ve İstanbul bilim geleneğinde üretilen metinleri öncelemektedir.
Tahkîk İslâmî İlimler Araştırma ve Neşir Dergisinin temel araştırma alanı İslâmî ilimlerdir. Temel İslam bilimleri, felsefe ve din bilimleri ile İslam tarihi ve sanatlarından oluşan ilahiyat temel alanı ile tarih ve İslam felsefesi alanlarındaki araştırma ve neşirler bu alana dâhildir.
Tahkîk İslâmî İlimler Araştırma ve Neşir Dergisinde yukarıdaki alanlarda edisyon kritik ve değerlendirme yazıları başta olmak üzere Latin alfabesine nakil, sadeleştirme, tercüme, telif, tanıtım ve kritik araştırma makaleleri de yayımlanabilir.
Tahkîk İslâmî İlimler Araştırma ve Neşir Dergisinde İslami ilimler alanına ait risaleler başta olmak üzere Arapça, Osmanlı Türkçesi, Farsça risalelerin tahkikli neşri yayımlanabilir.