Berrin Filizöz

Doç. Dr. Berrin Filizöz, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, Sivas

Makaleler