Bahar Baysal Kar

Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kayalı Kampüsü, Kırklareli. Eposta: bhrbysl@gmail.com

Makaleler